ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

 • Department of Statistics [45]

  ภาควิชาสถิติ / สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • Department of Biology [62]

  ภาควิชาชีววิทยา / สาขาวิชาชีววิทยา
 • Department of Chemistry [88]

  ภาควิชาเคมี/สาขาวิชาเคมี / สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ / สาขาวิชาเคมีศึกษา / สาขาวิชาเคมีชีวอินทรีย์ / สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
 • Department of Computing [181]

  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 • Department of Environment Science [154]

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • Department of Mathematics [145]

  ภาควิชาคณิตศาสตร์ / สาขาวิชาคณิตศาสตร์ / สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
 • Department of Micro Biology [22]

  ภาควิชาจุลชีววิทยา / สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • Department of Physics [107]

  ภาควิชาฟิสิกส์ / สาขาวิชาฟิสิกส์
 • Program of Forensic Science [269]

  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
 • Program of Forensic Science and Criminal Justice [10]

  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  Determinants of Arrowhead Matrices over Rings of Integers Modulo the Square of a Prime 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Mathematics / วิทยานิพนธ์ – คณิตศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Pornrudee MODJAM; พรฤดี โหมดแจ่ม; SOMPHONG JITMAN; สมพงค์ จิตต์มั่น; Silpakorn University. Science (Silpakorn University, 4/7/2023)
 • Thumbnail

  Clean technology for reducing waste in the instant noodle production process 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Environment Science / วิทยานิพนธ์ - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Maneerat NOKYUNGTHONG; มณีรัตน์ นกยุงทอง; Pornthip Sridang; พรทิพย์ ศรีแดง; Silpakorn University. Science (Silpakorn University, 29/11/2019)
  The objective of this research was to study causes of waste generation and to apply clean technology principles for reducing waste at the source in the instant noodle production process. This study was conducted by collecting ...
 • Thumbnail

  Synthesis and bioactivity assay of Tetrahydro-beta-Carboline and Beta-Carboline derivatives and Extraction of bioactive compounds from plant for medical purposes 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Chemistry / ดุษฎีนิพนธ์ - เคมี
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Koonchira BUABAN; กุลจิรา บัวบาน; Waya Phutdhawong; วยา พุทธวงศ์; Silpakorn University. Science (Silpakorn University, 1/7/2022)
  Tetrahydro-beta-carboline (THβC) and beta-carboline (βC) derivatives are one of indole scaffolds and are widely found in natural products such as plants, fungi and marines. Many of these compounds display various biological ...
 • Thumbnail

  Species diversity of gastropod genus Stenomelania (Family Thiaridae) in Thailand.  

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Biology / วิทยานิพนธ์ - ชีววิทยา
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Jirayus KOMSUWAN; จิรายุส โคมสุวรรณ; Duangduen Krailas; ดวงเดือน ไกรลาศ; Silpakorn University. Science (Silpakorn University, 25/11/2022)
  Stenomelania Fisher, 1885 is a gastropod belonging to the Thiaridae family. The distribution of this snail was found in the south of Thailand. In this study, the snails were collected from 3 provinces i.e., Satun, Trang ...
 • Thumbnail

  Composite nanomaterials and polymers to preparation of hydrophobic surface for building materials by spray coating method 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Chemical Studies / วิทยานิพนธ์ - เคมีศึกษา
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Teerapat KHANJAI; ธีรพัฒน์ ขันใจ; SUTINEE GIRDTHEP; สุธินี เกิดเทพ; Silpakorn University. Science (Silpakorn University, 29/11/2019)
    This work has been determined the cause of stains that occur on the Phra Maha Dhatu Nabhamethanidol and Phra Maha Dhatu Nabhapolbhumisiri, Doi lnthanon, Chiang Mai, Thailand. Moreover, the coating surface materials were ...

View more


Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV