ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

 • Department of Eastern Asian Languages [0]

  ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก / สาขาวิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก
 • Department of French [25]

  ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส / สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • Department of Geography [32]

  ภาควิชาภูมิศาสตร์ / สาขาวิชาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม
 • Department of German [0]

  ภาควิชาภาษาเยอรมัน / สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
 • Department of History [153]

  ภาควิชา/สาขาวิชาประวัติศาสตร์ / สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา / สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • Department of Information and Library Science [0]

  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ / สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
 • Department of Philosophy [0]

  ภาควิชาปรัชญา / สาขาวิชาปรัชญา
 • Department of Social Sciences [0]

  ภาควิชาสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศาสตร์
 • Department of Thai [228]

  ภาควิชาภาษาไทย / สาขาวิชาภาษาไทย / สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
 • Department of Traditional Dance [0]

  ภาควิชานาฏยสังคีต / สาขาวิชาการละคร / สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย / สาขาวิชาทัศนศิลป์

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  NAMING 0F THAI AND CHINESE LOVE SONGS 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai for Career Development / วิทยานิพนธ์ - ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Rong Wang (Silpakorn University, 4/7/2023)
  This independent study aims to study about naming of Thai and Chinese love songs to investigate the reflection of the society through love songs from Thailand and China. The 200 Thai songs from JOOX, one of the most famous ...
 • Thumbnail

  Siamese Perception of Western Medicine from, 1827 - 1927 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - History / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  พนมพร เส็งผล (Silpakorn University, 4/7/2023)
  This study has three main goals. The first goal is to investigate the traditional medical knowledge background prior to the introduction of Western medicine. The second goal is to investigate the major causes that influenced ...
 • Thumbnail

  ETHNIC CHARACTERS AND PRESENTATIONS OF THAI CONTEMPORARY SOCIAL PROBLEMS IN PRAPT’S NOVELS 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai / วิทยานิพนธ์ - ภาษาไทย
  ประเภทผลงาน: Thesis
  สายฝน เซี่ยงลี่ (Silpakorn University, 4/7/2023)
  The objective of this thesis is to study the ethnic characters and the presentation of contemporary Thai social issues in four novels by Prapt (Chairat Pipitpattanaprap), including Nirat Mahannop (2015), Ling Pad Gwlorn ...
 • Thumbnail

  IMAGE OF "KATHOEY" IN THAI SONGS 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai / วิทยานิพนธ์ - ภาษาไทย
  ประเภทผลงาน: Thesis
  เขมิกา ศักดิ์ใหญ่ (Silpakorn University, 4/7/2023)
  This thesis aims to analyze the image of “Kathoey” in Thai songs. The study focuses on analyzing three aspects: 1) the portrayal of Kathoey in Thai songs, 2) the factors influencing the creation of Kathoey images in Thai ...
 • Thumbnail

  A STUDY OF THE DECLARATION IN HONORARY DEGREE OF HIS MAJESTYKING BHUMIBOL ADULYADEJ THE GREAT AS A PANEGYRIC LITERATURE 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai / วิทยานิพนธ์ - ภาษาไทย
  ประเภทผลงาน: Thesis
  เกริกพล ศุภเสรีภาพ (Silpakorn University, 4/7/2023)
  The purpose of this research is to study the structure, content, language, and image appearing on the proclamations of praise conferring Honorary Degree on His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great as literary works ...

View more


Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV