รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  ไปถึงสวรรค์ 

  คอลเลคชัน: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ธุดงค์ สุขเกษม; Thudong Sukgasem (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  ยามเช้า 

  คอลเลคชัน: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ธุดงค์ สุขเกษม; Thudong Sukgasem (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  คิดถึง 

  คอลเลคชัน: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ธุดงค์ สุขเกษม; Thudong Sukgasem (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงภายนอก และที่ว่างภายใน 

  คอลเลคชัน: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ธนาพร นาถวาณิชยกุล; Tanaporn Nardvanitchayakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงภายนอก และที่ว่างภายใน 

  คอลเลคชัน: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ธนาพร นาถวาณิชยกุล; Tanaporn Nardvanitchayakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)

View more


Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV