Now showing items 6-10 of 210

  • Thumbnail

   รถเข็นลังน้ำอัดลม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   วิทยา ทรัพย์ธนะอุดม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   รถเข็นลังน้ำอัดลมในปัจจุบัน แม้จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่โครงสร้างหลักของรถเข็นฯ ก็ยังคงเหมือนกัน ปัญหาที่พบในตัวรถเข็นฯ ทั้งทางด้านการใช้งาน และความสวยงาม จึงคล้ายคลึงกันดังนี้ 1. ปัญหาด้านความปลอดภัย มีทั้งความ ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเครื่องเล่นของเด็ก ถอดประกอบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   อัครพันธุ์ พันธุ์สัมฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   ปัจจุบันเด็กที่เติบโตขึ้นมาเพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจะต้องมีความพร้อมในตัวเองที่จะเกิดความสามารถทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การเล่นของเด็กนี่เอง ที่จะทำหน้าที่สร้างความพร้อมในด้านต่างๆ แต่การเล่นของเด ...
  • Thumbnail

   อุปกรณ์กายภาพบำบัดช่วงไหล่-มือ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   อุไรวรรณ พุทธรักษา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
  • Thumbnail

   ชุดเครื่องมือแกะสลักขี้ฝึ้งพิเศษเพื่อทำต้นแบบเครื่องประดับ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ภูวนาท รัตนรังสิกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ชุดห้องน้ำไฟเบอร์กลาสสำหรับรถยนต์โดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 1 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ขุมทอง เจนสุวรรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   ความมุ่งหมาย 1. เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอันเกิดจากการใช้โลหะในการประกอบรวมทั้งส่วนที่เป็นตัวสุขภัณฑ์ 2. เป็นการนำเอาวัสดุใหม่คือไฟเบอร์กลาสมาใช้กับรถยนต์โดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 1 เพื่อก่อให้เกิดสีสัน และรูปทรงที่แลดูงดงา ...

   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV