รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • ThumbnailBadge

  Mechanistic kinetic models of enzymatic cellulose hydrolysis-A review 

  คอลเลคชัน: Pride & Awards 2020 - ENG / ผลงานโดดเด่นปีการศึกษา 2563 - วศ.
  ประเภทผลงาน: Article
  Nardrapee Karuna (Biotechnology and Bioengineering, 2017-07)
  Bioconversion of lignocellulose forms the basis for renewable, advanced biofuels, and bioproducts. Mechanisms of hydrolysis of cellulose by cellulases have been actively studied for nearly 70 years with significant gains ...
 • ThumbnailBadge

  Oil extracted from spent coffee grounds for bio-hydrotreated diesel production 

  คอลเลคชัน: Pride & Awards 2020 - ENG / ผลงานโดดเด่นปีการศึกษา 2563 - วศ.
  ประเภทผลงาน: Article
  Worapon Kiatkittipong (Energy Conversion and Management, 2016-10-15)
  Oil extracted from spent coffee grounds is utilized as a renewable source for bio-hydrotreated fuel production. In the present work, oil yield up to 13% can be obtained by Soxhlet extraction with hexane as a solvent. As ...
 • ThumbnailBadge

  Robust NIRS models for non-destructive prediction of postharvest fruit ripeness and quality in mango 

  คอลเลคชัน: Pride & Awards 2020 - ENG / ผลงานโดดเด่นปีการศึกษา 2563 - วศ.
  ประเภทผลงาน: Article
  Busarakorn Mahayothee; Pramote Khuwijitjaru (Postharvest Biology and Technology, 2016-01)
  The effect of harvest year on near-infrared spectroscopy (NIRS) prediction models to determine postharvest quality of mango was evaluated. Diffuse reflectance spectra in region of 700–1100 nm were used to develop calibration ...

Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV