Now showing items 21-40 of 456

  • Thumbnail

   กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจสื่อโทรทัศน์ที่มีผลต่อความภักดีของผู้ชม กรณีศึกษา บริษัทเซิร์ชเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ฉัตรมงคล ครองสิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านสื่อ กิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 2) ศึกษาความภักดีของกลุ่มผู้ชมที่มีต่อสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ผ่านการเข้าร่ว ...
  • Thumbnail

   การรณรงค์ให้แพร่ภาพเด็กหายโดยใช้โซเชียลมีเดีย เพื่อเด็กหายได้กลับบ้าน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   พัชรดนัย ทองนำ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์โครงการรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือกันติดตามเด็กหายใน ประเทศไทย เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเรื่อง "ติดตามคนหาย" โดยเฉพาะ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที ...
  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับความผูกพันของผู้คนกับสถานที่ในความทรงจำเรื่อง "กระต่ายหมายจันท์" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   พาฝัน ใบโพธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพื่อการสรรสร้าง ภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความผูกพันของผู้คนกับสถานที่ เรื่อง “กระต่ายหมายจันท์” เพื่อนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับบรรยากาศของต่างจังหวัดการปฎิ ...
  • Thumbnail

   การวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษาวานรบางกอก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ศุภรดา ธวัชราภรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์การวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษาวานรบางกอก มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจวานรบางกอก กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สถานการณ์ในปัจจุบัน กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ และความต้องการของลูกค้า ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการแอบชอบและการตัดสินใจ เรื่อง "THX" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   อิทธิวัฒน์ ภู่บัณฑิต (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความรู้สึกของคนที่ต้องตัดสินใจบอกชอบ ซึ่ง พฤติกรรมที่จะนำไปสู่การตัดสินใจย่อมมีผลมาจากแรงจูงใจที่แต่ละบุคคลได้พบเจอ ทั้งนี้ผลของการตัดสินใจ นั้นอาจเป็นสิ่งที่สามาร ...
  • Thumbnail

   การผลิตวิดีโออาร์ตด้วยเทคนิคสตอปโมชั่น โดยใช้กล้อง Lomokono 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ปูชิตา เย็นทรวง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตวิดีโออาร์ตด้วยเทคนิคสตอปโมชั่น โดยใช้กล้อง Lomokino” การผลิตชิ้นงานนี้ผู้ศึกษาจะทดลองผลิตวิดีโออาร์ตโดยใช้กล้อง Lomokino โดยทำการศึกษาจากผลงานต่างๆที่ถ่ายด้วยกล้อง Lomokino ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำหนังสือภาพถ่ายเมืองกรุงเทพมหานครด้วยเทคนิคอินฟราเรด 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ปริภัทร์ กิตติสันต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำหนังสือภาพถ่ายแสงอินฟราเรดเมืองกรุงเทพมหานคร ที่เน้นความ แปลกใหม่ของภาพถ่ายเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแสงอินฟราเรด เพื่อเผยแพร่ ความสวย งามและเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับความคลั่งไคล้ในตัวบุคคลเรื่อง "Out of focus" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ชลธิชา ทองสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของความคลั่งไคล้ในตัวบุคคลภายใต้สภาวะการป่วยของโรคจิตเภทเมื่อเกิดความผิดหวังจากบุคคลที่ชื่นชอบ ยิ่งตอกย้ำการไร้ตัวตนในสังคม ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตในสังคม ...
  • Thumbnail

   การสร้างตราสินค้าร้านกระเป๋าหนัง "the NEEDle leather handcraft" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   กมลชนก มณฑามณี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเพื่อสร้างตราสินค้าให้กับร้านกระเป๋าหนัง “the NEEDle leather handcraft” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังกลับคุณภาพดีทําด้วยมือทุกขั้นตอนและเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้จัดทํา และเป็นแบรนด์ใหม่ในตลาดยังไม่มี ...
  • Thumbnail

   การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ "ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ทิติยา จันตะเภา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ณ เทศบาลตำบลหางน้ำ-สาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยการ วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาทั้งปัจจ ...
  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับความรักและความตายเรื่อง "Cessation" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ชัช ดุลยรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำงาน กระบวนการคิดและการผลิตภาพยนตร์สั้น ซึ่งผู้จัดทำได้ทำการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทฤษฎีการสื่อสาร อีกทั้งยังได้ทำการค้นคว้า รวบรวมข้อมู ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพศเรื่อง "ชาติชาย" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   นัดฐิดา อุตอามาตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด ในเรื่องของเพศที่พัฒนาและเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายโดยที่ไม่ได้มีแค่เฉพาะเพศชายหรือเพศหญิง โดยถ่ายทอดในมุมมองของความรัก โดยผู้จัดทำได้ศึก ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับทัศนคติและความเชื่อ เรื่อง "มโนคติ" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ศิริพรรณ รัตนสมโชค (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นความคิด มุมมอง ทัศนคติและความเชื่อของมนุษย์ภายในสังคมของเด็กวัยรุ่นยุคอินเตอร์เน็ตเครือข่าย (Social Network) โดยเป็นยุคที่มีระบบการสื่อสารและการโน้มน้าวใจที่รวดเร็วและแพร่หลาย ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นแนวตลกร้าย ว่าด้วยการเป็นมิจฉาชีพ เรื่อง "มิตรฉาชีพ" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   อาทิตย์ อนันต์นาท (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมและปัญหาเร่ื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นจนกลาย เป็นเรื่องสามัญธรรมดา และนําเสนอเรื่องราวผ่านภาพยนตร์สั้นแนวตลกเสียดสีสังคม ปัจจุบันท่ี่ผู้คนล้วนใส่ หน้ากากเข้าหากัน ...
  • Thumbnail

   การสร้างแบรนด์น้ำมันมะพร้าว ตราไทยเพียว 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ดลยวรรณ คงชาตรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการสร้างแบรนด์ให้กับนํ้ามันมะพร้าวตราไทยเพียวให้เป็นท่ี่รู้จักในกลุ่มเป้าหมาย และ เพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับน้ำมันมะพร้าวตราไทยเพียว อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ มันมะพร้าว ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำหนังสือวรรณกรรมพร้อมภาพประกอบลายเส้น 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ณัฐพร โลเกศกระวี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการทําหนังสือวรรณกรรมพร้อมภาพประกอบลายเส้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสําคัญในการอ่าน ซึ่งปัจจุบันสถิติในการอ่านหนังสือของเยาวชนตามสํานักงานสถิติ แห่งชาติระบุว่าเยาวชนไทยมีกา ...
  • Thumbnail

   การผลิตสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ธิติยา จินดากุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งในเรื่องวิถีชีวิตและ พิธีกรรมในรูปแบบสารคดีโทรทัศน์ เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ และเกิดความเข้าใจ คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนเก็บรวมบรวมข้อมูลจากสื่อส ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นด้วยวิธีการคารวะภาพยนตร์เรื่องอื่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการยอมรับความจริงที่แท้ "Obliterate" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   กฤตนัยน์ แซ่ตั้ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับมีวัตถุประสงค์เพื่อบําบัดความต้องการภายในใจของผู้จัดทําเพื่อสร้างภาพยนตร์ที่ผู้จัดทํามีอิสระในการทํางานอย่างเต็มที่ และตอบคําถามตนเองต่อความสัมพันธ์กับภาพยนตร์โดยผู้จัดทําได้ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการยอ ...
  • Thumbnail

   การสร้างแบรนด์ธุรกิจทัวร์ตามรอยศิลปินเกาหลี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   รัตภิอรอ์ รุ่งเลิศแสงอรุณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบรนด์ธุรกิจทัวร์ตามรอยศิลปินเกาหลี โดยรูปแบบของทัวร์ตามรอยคือ การพาแฟนคลับไปตามสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน หรือสถานที่ที่ศิลปินเคยไปในประเทศ เกาหลี เพื่อตอบสนองความต้องการ ...
  • Thumbnail

   โครงการรณรงค์ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกโดยลดการพึ่งพาเทคโนโลยี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ปิยะนุช ชูสงค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ให้พ่อแม่เปลี่ยนแปลงทัศนคติในการใช้เทคโนโลยีในการ เลี้ยงลูก รวมไปถึงการสร้างการรับรู้และความสนใจในตัวโครงการ โดยที่ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อการเป็นอยู่ของคนทุกวัย ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV