รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  Application of polymer blend between shellac and pectin as film coating material 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Pharmaceutical Sciences / วิทยานิพนธ์ - วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Saranrat ASAMO; ศรัณย์รัตน์ อัสโม; Sontaya Limmatvapirat; สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 12/7/2019)
  The purpose of this research was to study the feasibility to apply polymer blends between shellac (SHL) and various grades of pectin (PEC) including CU201, CU401 and CU701 as film coating materials for tablets by evaluation ...
 • Thumbnail

    ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS OF RHEIN ANTHRAQUINONE AND CRUDE EXTRACTS FROM CASSIA ALATA LINN. IN HaCaT CELLS 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Pharmaceutical Sciences / วิทยานิพนธ์ - วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Kwanchanok WADKHIEN; ขวัญชนก วาดเขียน; Nushjira Pongimitprasert; นุชจิรา พงศ์นิมิตประเสริฐ; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 12/7/2019)
  Introduction: Cassia alata Linn. (synonym: Senna alata Linn.) is a medicinal plant for which leaves have long been used as a laxative. It is included in the Thai traditional household herbal drug list for laxative and also ...
 • Thumbnail

  DNA barcoding of plants in the genus Solanum L. in Thailand. 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Pharmaceutical Sciences / วิทยานิพนธ์ - วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Wikanda PROMMANEE; วิกานดา พรหมณี; PERAYOT PAMONSINLAPATHAM; พีรยศ ภมรศิลปธรรม; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 17/8/2018)
  DNA barcoding is very interesting for various researches. In this study, DNA barcoding was used to identify plants in the genus Solanum L. in Thailand. Sixteen species from Solanum L. found in Thailand were collected. ...
 • Thumbnail

  Optimization of donepezil hydrochloride-loaded microparticles produced by double emulsion technique 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Pharmaceutical Sciences / วิทยานิพนธ์ - วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Lalinthip SUTTHAPITAKSAKUL; ลลิลทิพย์ สุทธาพิทักษ์สกุล; Pornsak Sriamornsak; พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 18/6/2021)
  Donepezil hydrochloride (DPH) is a bitter indanone and piperidine derivative that acts as a reversible cholinesterase inhibitor and has been approved for use in all stages of Alzheimer’s disease. Patients with Alzheimer’s ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาไมโครอิมัลชัน ไมโครอิมัลเจล และออร์แกโนเจลสำหรับนำส่งสารสกัดกระชายดำทางผิวหนัง 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Pharmaceutical Sciences / วิทยานิพนธ์ - วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ไพสิฐ วัฒนศรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560-02-28)
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตำรับไมโครอิมัลชันไมโครอิมัลเจล และ พลูโรนิค เลซิทิน ออร์แกโนเจล (พีแอลโอเจล) สำหรับนำส่งสารสกัดกระชายดำทางผิวหนัง ศึกษาอิทธิพลของส่วนประกอบในตำรับที่มีต่อคุณลักษณะและการซึมผ่านผิวหนัง ...

View more


Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV