รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • ThumbnailBadge

  บทวิเคราะห์ผลงานศิลปะร่วมสมัยของ รองศาสตราจารย์ สน สีมาตรัง ระหว่าง พ.ศ. 2550-2561 

  คอลเลคชัน: Book/Textbook/Document - Design Arts / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - ศิลปะการออกแบบ
  ประเภทผลงาน: Book
  สน สีมาตรัง; Sone Srimatrang (สาขาการออกแบบศิลปะ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 202-?)
 • Thumbnail

  THE STUDY OF RUBBER FOR SPACE DESIGN AND CREATE INSTRUCTIONAL MEDIA OF RUBBER PLANTATION LANDSCAPE AND AGRICULTURAL MANAGEMENT PHANG-NGA PROVINCE 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Mattanin AKKARAPAWARIT; มัทนิน อัครปวริศ; Pradiphat Lertrujidumrongkul; ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดำรงค์กุล; Silpakorn University. Decorative Arts (Silpakorn University, 10/7/2020)
          The objective of this research are 1) study of area design structures and physical surroundings of rubber plantation in agricultural aspects as a guideline to create a model. 2)Study of media forms for communicate ...
 • Thumbnail

  Thai Traditional Folding Krathong: The Design and Development for Clothing Collection 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Design Arts / ดุษฎีนิพนธ์ - ศิลปะการออกแบบ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Chanakarn RUANGNARONG; ชนากานต์ เรืองณรงค์; Namfon Laistrooglai; น้ำฝน ไล่สัตรูไกล; Silpakorn University. Decorative Arts (Silpakorn University, 17/8/2018)
  Thai traditinonal folding Krathong is considered to be exquisite crafts.  Thai people in the past had the connection with banana leaves and used them as a container, rice offering trays and a Krathong, a small leaf container. ...
 • Thumbnail

  The identity design of Loei cultural art promotion for children age 9-12 years. 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Pitchaya KHUNSRI; พิชญา ขุนศรี; Watanapun Krutasaen; วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน; Silpakorn University. Decorative Arts (Silpakorn University, 12/7/2019)
  This research aims to create a learning media for children 9-12 years to encourage understanding and pride in Loei cultural art. Under the concept of “Creative Precious Culture Art” The purposes of this study were: 1) to ...
 • Thumbnail

  Innovation Banana and Marine Fish Scales Fiber For Fabric UV Protection 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Rossarin TAMNANTARA; รสริน ตำนานธารา; PREECHA PUN-KLUM; ปรีชา ปั้นกล่ำ; Silpakorn University. Decorative Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
     People are paying a lot of attention to natural fiber handicrafts in Thailand. It also has a tendency to increase continually. Thailand produces banana fiber, which is currently expanding and pushing banana fiber ...

View more


Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV