Now showing items 6-10 of 14172

  • Thumbnail

   เงาสะท้อนปัจจุบัน 

   Type: Thesis
   นรวิชญ์ ศรีแดง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์ชุดนี้เสนอถึงการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาในรูปแบบประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาชุด “เงาสะท้อนปัจจุบัน” ซึ่งได้นาเสนอซึ่ง ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของคนในสังคม ทำให้รู้สึกถึงว่าคนในปัจจุบันนั้นการให้ ...
  • Thumbnail

   เฉิดฉัน 

   Type: Thesis
   นันทิยา เพ็ชรยืนยง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้นาความประทับใจที่มีต่อการแสดงคาบาเร่ต์โชว์ มาเป็นแรงบันดาลใจในการทางานโดยถ่ายทอดเรื่องราวการแสดงของชาวสีรุ้งหรือสาวประเภทสองที่ตระการตา โดยทาผ่านประติมากรรมกึ่งนามธรรม ที่เห็นแล้วทาให้รู้สึกเคล ...
  • Thumbnail

   ชุดอาหารไทย แรงบันดาลใจจากปีนักษัตร 

   Type: Thesis
   มัณฑนากร รักประดิษฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การออกแบบชุดอาหารไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปีนักษัตร มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบชุดอาหารไทยให้มีรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน บรรจุอาหารไทยชนิดต่างๆได้ โดยนำสัตว์ในปีนักษัตรที่เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่อยู่ควบคู่กับคนไทย ...
  • Thumbnail

   การประเมินศักยภาพการเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวในพื้นที่เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธ์วงศ์ 

   Type: Thesis
   ธนพร สีนาคล้วน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินศักยภาพการเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวในพื้นที่เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธ์วงศ์ เป็นการศึกษาว่าจะได้พื้นที่สาธารณะสีเขียวมาได้อย่างไร และควรพัฒนาในรูปแบบใด โดยใช้วิธีการศึกษาแนวคิด ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบของที่ระลึก เครื่องดนตรีลมผิวจากเซรามิก 

   Type: Thesis
   ธนภร บุญประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   เสียงเพลง ที่เกิดจากการรับฟัง หรือ เกิดจากที่เรานั้นบรรเลงออกมาเป็นเหมือน สิ่งที่ช่วยผ่อน คลายความเครียด ทำให้รู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อย ดังนั้น จึงอยากพัฒนาเครื่องดนตรีลมผิว ให้สวยงามและใช้งานได้เหมาะกับเป็นของฝาก ...

   Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV