รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  รูปทรงของแสงบนเนื้อที่ของเงา 1 

  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ปรีชา เถาทอง; Preecha Thaothong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
 • Thumbnail

  วัด 1 

  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ปรีชา เถาทอง; Preecha Thaothong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1977)
 • Thumbnail

  แสงและเงา 3 

  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ปรีชา เถาทอง; Preecha Thaothong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1974)
 • Thumbnail

  แสงและเงา 4 

  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ปรีชา เถาทอง; Preecha Thaothong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1975)
 • Thumbnail

  สู่สุขาวดี 

  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ประเสริฐ ยอดแก้ว; Prasert Yodkaew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)

View more