รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  พิราบไทย พ.ศ. 2551 เมื่อไหร่จะไม่พิลาป (เสียที) 

  ประเภทผลงาน: Work of Art
  กัญญา เจริญศุภกุล; Kanya Charoensupakul (2008)
 • Thumbnail

  หลังฝน 

  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ญาณวิทย์ กุญแจทอง; Yanawit Kunchaethong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
  ผลงานภาพพิมพ์ของข้าพเจ้า ได้ใช้สีจากส่วนต่างๆ เช่น ราก ใบ ดอก และลำต้นของพืช ซึ่งมีอยู่มากมาย สามารถเก็บเกี่ยวได้ตามฤดูกาล มาสร้างเป็นผลงานพิมพ์ โดยอาศัยการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอินทรีย์เคมีของพืช มาสู่กระบวนการสร้างงานพิ ...
 • Thumbnail

  ปลายฤดูร้อนต้นฤดูฝน 

  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ญาณวิทย์ กุญแจทอง; Yanawit Kunchaethong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
 • Thumbnail

  ท่วงทีของสีเงิน 

  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ญาณวิทย์ กุญแจทอง; Yanawit Kunchaethong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
 • Thumbnail

  Ambition and idolization no.37/99 

  ประเภทผลงาน: Work of Art
  สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล; Sittichai Pratchayaratikun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)

View more