Now showing items 24-34 of 34

  • Thumbnail

   สภาวะจำยอม 

   Type: Work of Art
   ปราการ จันทรวิชิต; Prakarn Jantaravichit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์ในพิธีกรรม 1992/3 

   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
   ในผลงานของศิลปินได้เสนอความคิด ความเชื่อและจินตนาการจากสิ่งที่ได้รับรู้จากพิธีกรรมที่ยึดถือปฏิบัติในสังคมหนึ่งของมนุษย์ ด้วยผลงานทางทัศนศิลป์โดยการแสดงออกถึงความเชื่อ ความศรัทธา และพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ซึ่งเป็นพิธีกร ...
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์ในพิธีกรรม หมายเลข 11 

   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   ศิลปินนำสัญลักษณ์ทางความเชื่อในพิธีกรรมสู่งานศิลปะ
  • Thumbnail

   หนังสือคน 

   Type: Work of Art
   กัญญา เจริญศุภกุล; Kanya Charoensupakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง., 2017-08)
   หลังจากผ่านช่วงเวลา ‘การอ่าน’ อันยาวนาน ฉันรวบรวมหนังสือเล่มเล็ก ใหญ่ หนา บาง เนื้อหาต่างสาระวิถีเข้าไว้ด้วยกัน ณ ขณะหนึ่งนั่นเอง ฉันได้พบ ‘ความเป็นกลาง’ (Neutrality)
  • Thumbnail

   หนังสือคือชีวิต 

   Type: Work of Art
   ทินกร กาษรสุวรรณ; Tinnakorn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   หนังสือมีความสำคัญและมีประโยชน์กับชีวิตมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องการแสวงหาความรู้หรือคำตอบที่ตนอยากรู้ อยากเห็นด้วยวิธีการต่าง ๆ มากมายหลากวิธี แต่วิธีที่มนุษย์สามารถแสวงหาคําตอบได้ดีและสะดวกที่สุดคือ การแสวงหาคําตอบจากหนังสือ ...
  • Thumbnail

   หนังสือเล่มสุดท้าย 

   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017)
   หนังสือ คือ บทบันทึกเรื่องราวเนื้อหาของมนุษยชาติที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนับพันปี หนังสือเป็นแหล่งความรู้ เป็นคัมภีร์ตำราที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ให้ผู้คนได้อ่านได้ศึกษา ขวนขวายค้นคว้าสรรพวิชาวุฒิมาช้านาน ...
  • Thumbnail

   หมอนปักเข็มหมุดเจ็ดใบ 

   Type: Work of Art
   วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ; Vimonmarn Khanthachavana (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   ความทุกข์ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับบุพการีระหว่างการรักษาพยาบาล ความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัว รวมทั้งความทุกข์ใจของตนเองจากการใช้ชีวิตช่วงหนึ่ง เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคผสมโดยใช้รูปทรงหมอนปักเ ...
  • Thumbnail

   หมอนปักเข็มหมุดเจ็ดใบบนมือ 

   Type: Work of Art
   วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ; Vimonmarn Khanthachavana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017-08)
   ความทุกข์ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับบุพการีระหว่างการรักษาพยาบาล ความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัว รวมทั้งความทุกข์ใจของตนเองจากการใช้ชีวิตช่วงหนึ่ง เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคผสมโดยใช้รูปทรงหมอนปักเ ...
  • Thumbnail

   หลังฝน 

   Type: Work of Art
   ญาณวิทย์ กุญแจทอง; Yanawit Kunchaethong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   ผลงานภาพพิมพ์ของข้าพเจ้า ได้ใช้สีจากส่วนต่างๆ เช่น ราก ใบ ดอก และลำต้นของพืช ซึ่งมีอยู่มากมาย สามารถเก็บเกี่ยวได้ตามฤดูกาล มาสร้างเป็นผลงานพิมพ์ โดยอาศัยการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอินทรีย์เคมีของพืช มาสู่กระบวนการสร้างงานพิ ...
  • Thumbnail

   หลังฝน 1 

   Type: Work of Art
   ทินกร กาษรสุวรรณ; Tinnakorn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
   ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงสารของชีวิตในชนบทอีกลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจ เป็นสภาพของชีวิตในแง่มุมที่ดูธรรมดาเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน สิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์ สงล สันโดษ และใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของชีวิตในชนบทไทย
  • Thumbnail

   เก็บไว้ในดวงใจนิรันดร์ 

   Type: Work of Art
   พิษณุ ศุภนิมิตร; Pishu Supanimit (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นความโศกเศร้าอย่างที่สุดของปวงพสกนิกร สำหรับตนเองนึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถว่าจะทรงมีความ ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV