ผลงานทางวิชาการภายใต้ชุมชนนี้

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  The virtual reality multisensory design to therapy brain stroke patients. 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Design / ดุษฎีนิพนธ์ - การออกแบบ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ดลพร ศรีฟ้า (Silpakorn University, 2/7/2021)
  This research aims to 1) study the principles of therapy of stroke patients using virtual reality technology 2) create a concept of rehabilitation of the muscles and minds of stroke patients with virtual reality in ...
 • Thumbnail

  Innovative Synthesized Melanin from Soil as Textile Substitute to Create Garments for the Future 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Design / ดุษฎีนิพนธ์ - การออกแบบ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ขจรศักต์ นาคปาน (Silpakorn University, 18/6/2021)
    In the unprecedented time of natural disasters and global pandemic, people are changing their behaviors. We find a way to live through the crises while building economic strength. One of the ways to our survival is an ...
 • Thumbnail

  The New Paradigm of Creating & Experiencing Enlightenment New Media Art Through Virtual Reality 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Design / ดุษฎีนิพนธ์ - การออกแบบ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  โกเมศ กาญจนพายัพ (Silpakorn University, 2/7/2021)
  The objectives of this research were to 1) study and analyze the story of Buddha during attaining enlightenment and study Virtual Reality as a tool for developing New Media Arts.  2) synthesize a paradigm for creating ...
 

Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV