Now showing items 1-20 of 46

  • Thumbnail

   ซูเควสต์ : แอปพลิเคชันเน้นภารกิจเพื่อแนะนำและวางแผนเที่ยวสวนสัตว์ดุสิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   จันทร์จิรา วัฒนา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก และช่วยเหลือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมสวน สัตว์ดุสิต บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยการเยี่ยมชมนั้นมีทั้งแบบไม่จำกัดเวลา และแบบที่มี เวลาจำกัด โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้เยี่ยม ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ภารกิจสุดท้าย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   อภิสิทธิ์ สุวรรณนาคะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติที่มีเนื้อหาสะท้อน สังคมในปัจจุบันที่ผู้คนมักจะลืมบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ๆ นอกจากนี้ยังสอดแทรกข้อคิด เกี่ยวกับทําสิ่งใดโดยไม่ละความพยายาม ปลูกฝังให้ให้ ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง รถเมล์เมืองไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ชนธัช กาญจนะโภคิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติที่มีเนื้อหาสะท้อน พฤติกรรมการขับรถโดยสารประจำทางของพนักงานขับรถในปัจจุบัน และผลกระทบที่มีมาถึง ผู้โดยสารอย่างไร นอกจากนี้ยังสอดแทรกข้อคิดเพื่อให้มีสติแล ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ฮีโร่น้อยกู้โลก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   อริญชัย สุ่มมาตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพยนตร์สั้น 3 มิติที่มีเนื้อหาสะท้อนถึงเรื่อง การมองคนอื่นแต่เพียงภายนอก หากการเกิดมาพร้อมพรสวรรค์แล้ว การดูถูกคนที่ไม่มีพรสวรรค์นั้น เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเพราะคนเราไม่สามารถรู้ไ ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง โลกใบเล็กของผม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ดวงชนก วังนุราช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ นําเสนอข้อมูลการจัดทําภาพยนตร์สามมิติขนาดสั้น เรื่อง My Own Little Worlds เพื่อให้เห็นความสําคัญของความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ซึ่งปัจจุบัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปลี่ยนไปมาก ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง ความฝันของเด็กหญิง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ชนิดา ตันติยาพิทักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การเดินทางตามความฝันของเด็กผู้หญิง ซึ่งการเดินทางนั้นเจออุปสรรคมากมาย และได้สอดแทรก แนวคิดว่าถึงแม้จะเดินทางไปถึงความฝันแล้วไม่สมหวัง ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง คัพเค้ก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   จุฑามาส ทองแท้ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นความถึงความรักระหว่างพี่น้อง ซึ่ง แน่นอนว่าครอบครัวไหนที่มีพี่น้อง ย่อมมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องปกติ แต่ในท้ายที่สุดแล้ว นั้น ไม่ว่าปัญหาจะเล็กน้อยหรือใหญ่โตแค่ไหน ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง อาหารเช้ามื้อสุดท้าย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   พนิดา ปลั่งกลาง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลงาน Animation ที่มีเนื้อเรื่องแฝงไว้ด้วย ข้อคิด และคติสอนใจในแนวทางการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน เกี่ยวกับเรื่องของการบังคับใจคน อื่นให้ทาในสิ่งที่เราต้องการ เพราะการเบียดเบียน ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง โปรดระวัง !! 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ภัศรา ดุษฎีวณิชสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจะเล่าถึงภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจะ ให้แง่คิดในเรื่องของการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ดังกล่าวในเบื้องต้น และการใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ ประมาท โดยมีการดำเนินเรื่องผ่านภาพเค ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่องเหตุเกิด ณ ป้ายรถเมล์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   จุฑามาศ บริสุทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติที่มีเนื้อหาในเชิง ส่งเสริมสังคม สะท้อนถึงพฤติกรรมความโลภของคนโดยสื่อผ่านตัวละครชายที่กำลังตกงานและมี สิ่งของที่อยากได้ แต่ไม่มีเงินซื้อ จนบังเอิญไปเจอขอ ...
  • Thumbnail

   ระบบจัดการบัตรธนาคารกรุงไทยสำหรับสถาบันหรือองค์กร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   เจนณรงค์ สามงามยา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาความผิดพลาดและล่าช้าของข้อมูลที่เกิด จากการกรอกข้อมูลจำนวนมากของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการทำบัตร และช่วยหลีกเลี่ยงการใช้ แบบฟอร์มที่เป็นกระดาษเพื่อลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง ...
  • Thumbnail

   วิ่งกันเถอะแอปพลิเคชันส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ชนม์ณภัทร เอี่ยมศรีทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดย ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นกิจวัตร อีกทั้งยังให้ผู้ใช้มีทัศนคติเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่ดีขึ้น มี ความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการออกกําลังกาย ...
  • Thumbnail

   แอปพลิเคชันจับคู่ความต้องการทางธุรกิจ สําหรับการลงทุนในประชาคมอาเซียนบนโทรศัพท์ไอโฟน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   เชิดศักดิ์ จารุรัตนานนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างธุรกิจใหม่ โดยส่งเสริมให้นัก ธุรกิจ และนักลงทุนที่สนใจจะสร้างธุรกิจร่วมกัน แต่ไม่มีโอกาสได้พบกัน ได้มีโอกาสในการทําธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประชาคมอาเ ...
  • Thumbnail

   แอปพลิเคชันช่วยวางแผนและประเมินผลการรักษา สําหรับนักกายภาพบำบัด บนโทรศัพท์ไอโฟน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   นันทิพัฒน์ จังคณานันท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักกายภาพบําบัดในด้านของการวาง แผนการรักษาโดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือทั้งในด้านของความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องใน การทําการรักษาผู้ป่วย ผู้จัดทําจึงริเริ่มพัฒนาแอปพลิเคช ...
  • Thumbnail

   แอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับนักท่องเที่ยวบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   กัลยรัตน์ ชูสุวรรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครือข่ายสังคมบนโลกออนไลน์แบบเฉพาะกลุ่ม สำหรับ ผู้ที่สนใจในการท่องเที่ยวให้ได้มีสื่อกลางในการแบ่งปันความประทับใจที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์เคลื่อนที่แ ...
  • Thumbnail

   แอปพลิเคชันเพื่อช่วยบริหารและจัดการอารมณ์สำหรับวัยรุ่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ณิชากร ผาริโน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักวิธีการควบคุมอารมณ์โดยมีรูปแบบ การนำเสนอผ่านสังคมออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมในสังคมปัจจุบัน เพื่อเป็นแหล่งให้ผู้ใช้สามารถที่จะ ติดตามอารมณ์ของเพื่อน,สามารถที่จะเก ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง ชาร์ โค 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   วิริยา วโรภาษ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคม ที่มีตัวเกมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางความคิด วิเคราะห์ ทักษะการสังเกต ทักษะการหลบหลีก ทักษะการจับจังหวะ และทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง ฟิชชิ่ง เวพ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ธนาคม บูรณะวนิชกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกมและออกแบบเกมที่ความแปลกใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคม เนื่องจากเกมส่วนใหญ่นั้นได้รับความนิยมในกลุ่ม เด็ก นักเรียน นักศึกษา เป็นส่วนใหญ่และเกมในปัจจุบันส่วนใหญ่มีคว ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง ฟิชชิ่ง เวฟ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   กฤติยา แจ่มเที่ยงตรง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกมและออกแบบเกมที่ความแปลกใหม่ให้เป็นที่รู้จัก มากขึ้นในสังคม เนื่องจากเกมส่วนใหญ่นั้นได้รับความนิยมในกลุ่ม เด็ก นักเรียน นักศึกษา เป็นส่วนใหญ่และ เกมในปัจจุบันส่วนใหญ่มี ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง มาเฟียฮีโร่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ณัฏฐวี นามบุญเรือง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เล่น และนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความดีและความชั่วผ่านออกมาในรูปแบบของเกม ซึ่งในปัจจุบันเกมจัดเป็นสื่อให้ความบันเทิงที่นับว่าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและได้รับความนิยม ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV