Now showing items 1-8 of 8

  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ของสีกับที่ว่าง A - 8 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ; Vimonmarn Khanthachavana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   ศิลปินต้องการแสดงออกถึงความงามของความสัมพันธ์ของสีกับที่ว่าง เพื่อให้เกิดความรู้สึกในทางผ่อนคลายอันจะนำไปสู่ความปลอดโปร่งทางด้านจิตใจในที่สุด
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ของสีและที่ว่าง A - 14 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ; Vimonmarn Khanthachavana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   จากความรู้สึกที่มีต่อ ท้องฟ้า พื้นแผ่นดิน และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ศิลปินแสดงออกในลักษณะของความงาม ของความสัมพันธ์ของสีกับที่ว่างโดยรอบ
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์อาหาร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   จรีณัฐ รวิวัฒนวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   จากประสบการณ์ที่ประทับใจในความงดงามของทิวทัศน์ทางธรรมขาติ ร่วมกับความสนใจเกี่ยวกับผลผลิตอันเป็นสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถนำมาประกอบปรุงอาหารอร่อยหลากหลายชนิด เนื่องด้วยแต่ละประเทศมีวัตถุดิบและวัฒนธรรมการกินที ...
  • Thumbnail

   บอนไซ-ชีวิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐวุฒิ ศิริรัตตานนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   เมื่อนึกย้อนกลับไปในวัยเด็กก็จะมีทั้งสุข สุขที่เห็นตัวเองมีความสุข หรือเศร้าที่ไม่สามารถ เอาเวลาที่มีความสุขกลับมาได้ ผลงานศิลปนิพนธ์ “ความทรงจา ในวัยเด็ก” ข้าพเจ้ามองสิ่งต่างๆ ที่ เกิดขึ้นเป็นเรื่องยากที่จะแก้ปัญหาไปเ ...
  • Thumbnail

   รอยพับของความทรงจำ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Painting / ศิลปนิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ปฏิภาณ แสงอุทัย; Patipan Sanguthai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ชีวิตเปรียบเสมือนการเดินทางที่ประสบการณ์ระหว่างทางนั้นเราต่างเจอเรื่องราวทั้งดีและร้ายแต่กลับมีผู้คนไม่มากนักที่จะผ่านอุปสรรคไปได้ทั้งหมด บ้างก็ท้อแท้ บ้างก็ผิดหวัง ทั้งการเรียน การงาน ครอบครัวและความรัก ฯลฯ บางครั้งการไ ...
  • Thumbnail

   หมอนปักเข็มหมุดเจ็ดใบ 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ; Vimonmarn Khanthachavana (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   ความทุกข์ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับบุพการีระหว่างการรักษาพยาบาล ความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัว รวมทั้งความทุกข์ใจของตนเองจากการใช้ชีวิตช่วงหนึ่ง เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคผสมโดยใช้รูปทรงหมอนปักเ ...
  • Thumbnail

   หมอนปักเข็มหมุดเจ็ดใบบนมือ 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ; Vimonmarn Khanthachavana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017-08)
   ความทุกข์ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับบุพการีระหว่างการรักษาพยาบาล ความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัว รวมทั้งความทุกข์ใจของตนเองจากการใช้ชีวิตช่วงหนึ่ง เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคผสมโดยใช้รูปทรงหมอนปักเ ...
  • Thumbnail

   เหยื่อทางอารมณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สิปปกร เขียวสันเทียะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ปรากฏการณ์ความขัดแย้งในสื่อสังคมออนไลน์ช่วงเวลาไม่นานมานี้ มีผลกระทบต่อ ความรู้สึกของข้าพเจ้าอย่างมาก เนื่องด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันนั้นถูกบันทึกและถ่ายทอดด้วย สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ การเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นเป็นเ ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV