คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  วัดกังโกจิ 

  ประเภทผลงาน: Photo
  ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  วัดกังโกจิ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติ และได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกว่าเป็นหนึ่งใน “อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์นาราโบราณ” ในเดือนธันวาคม ปี 1998
 • Thumbnail

  คฤหาสน์เอกาวะ นิรายามะ 

  ประเภทผลงาน: Photo
  ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  คฤหาสน์ของเอกาวะ ฮิเดทัตสึ มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะที่เป็นบิดาผู้ให้กำเนิด “เตาหลอมเหล็กนิรายามะ (Nirayama Reverberatory Furnaces)” ซึ่งเป็นมรดกโลก ตระกูลเอกาวะ เป็นเจ้าของคฤหาสน์เอกาวะ เป็นตระกูลที่มีประวัติความเป็นมาเ ...
 • Thumbnail

  พิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว 

  ประเภทผลงาน: Photo
  ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเอาเรื่องราวของเมืองโตเกียวตั้งแต่สมัยเอโดะ โดยตั้งอยู่ภายในย่านเรียวโงะกุ (Ryogoku) ของเมืองโตเกียว (Tokyo) ด้านในมีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณ วัฒนธรรม และรูปปั้นรูปแกะสลักต่างๆ ในสมัยก่อน
 • Thumbnail

  เทศกาลศิลปะ ๓ ปี เอะจิโกะ ทสึมะริ (Part 5) 

  ประเภทผลงาน: Photo
  ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  เทศกาลศิลปะ ๓ ปี เอะจิโกะ ทสึมะริ (Echigo Tsumari Art Triennale) เป็นงานค่อนข้างใหม่ จัดครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๐ จนถึงล่าสุดคือ ค.ศ. ๒๐๑๕ ก็เพิ่งจัดมาได้สี่ครั้ง  เอะจิโกะ ทสึมะริเป็นชื่อย่านในจังหวัดนิอิกะตะทางตะวันตกของ ...
 • Thumbnail

  เทศกาลศิลปะ ๓ ปี เอะจิโกะ ทสึมะริ (Part 4) 

  ประเภทผลงาน: Photo
  ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  เทศกาลศิลปะ ๓ ปี เอะจิโกะ ทสึมะริ (Echigo Tsumari Art Triennale) เป็นงานค่อนข้างใหม่ จัดครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๐ จนถึงล่าสุดคือ ค.ศ. ๒๐๑๕ ก็เพิ่งจัดมาได้สี่ครั้ง  เอะจิโกะ ทสึมะริเป็นชื่อย่านในจังหวัดนิอิกะตะทางตะวันตกของ ...

View more